35/ZPN/19 Dostawa sprzętu i wyposażenia do rejestracji Przychodni Specjalistycznych w ramach realizacji zadania „Przyjazny szpital dla pacjenta”

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Rakowska
 • Telefon/fax: tel. 446 480 300, , fax. 446 480 321
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
  Rakowska 15
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 446 480 300, , fax. 446 480 321
  REGON: 63694000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitale.lodzkie.pl/piotrkow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  35/ZPN/19 Dostawa sprzętu i wyposażenia do rejestracji Przychodni Specjalistycznych w ramach realizacji zadania „Przyjazny szpital dla pacjenta”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu i wyposażenia do rejestracji Przychodni Specjalistycznych w ramach realizacji zadania „Przyjazny szpital dla pacjenta”. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną