„ Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.”

Zespół Placówek Oświatowych w Janowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Janowie
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-253 Janów, ul. Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 343 278 189 , fax. 343 278 189
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych w Janowie
  ul. Szkolna 2
  42-253 Janów, woj. śląskie
  tel. 343 278 189, fax. 343 278 189
  REGON: 24010163700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.janow.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów do szkół podstawowych w Janowie, Piasku, Lusławicach i Lgoczance. 2) Przewozy odbywać się będą od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. 3) Przewidywana ilość uczniów wynosi około 246. 4) Szacowana dzienna ilość kilometrów do przejechania wynosi około 261,00 km. 5) Przewiduje się , że ilość dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 wyniesie 188 dni natomiast w roku szkolnym 2020/2021 - 182 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną