„ Demontaż, montaż i dowóz tablic reklamowych we wskazane miejsce, demontaż siatki mesh oraz wymiana grafiki na istniejącej tablicy.”

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-911 Warszawa, Nowowiejska
 • Telefon/fax: tel. 586 908 700 , fax. 586 908 701
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  Nowowiejska 26 A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 586 908 700, fax. 586 908 701
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.eb2b.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Demontaż, montaż i dowóz tablic reklamowych we wskazane miejsce, demontaż siatki mesh oraz wymiana grafiki na istniejącej tablicy.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część I Demontaż, przewiezienie i ewentualny montaż tablic we wskazanym przez zamawiającego miejscu w Gdańsku, Gdyni , Pruszczu Gdańskim, Helu, Czarnem lub Tczewie. Część II Demontaż siatki mesh w Gdańsk przy Trakcie św. Wojciecha. Część III Wymiana grafiki na istniejącym stelażu zlokalizowanym w Helu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną