Budowa centrum kultury w miejscowości Gołcza

Urząd Gminy Gołcza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy Gołcza
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-075 Gołcza, Gołcza
 • Telefon/fax: tel. 123 886 029
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Gołcza
  Gołcza 80
  32-075 Gołcza, woj. małopolskie
  tel. 123 886 029
  REGON: 53500800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golcza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa centrum kultury w miejscowości Gołcza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa centrum kultury w miejscowości Gołcza w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizację zadania podzielono na dwa etapy: Etap I: Zagospodarowanie terenu: kanalizacja sanitarna, przyłącz wodociągowy (poz. 3.1-3.2 Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy). Etap II: Architektura i konstrukcja: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, konstrukcja, izolacje, roboty murowe, dach, elewacje, ściany i okładziny wewnętrzne, posadzki, stolarka i ślusarka (poz. 1.1-1.8 Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy). Instalacje wewnętrzne: instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja c.o. (poz. 2.1-2.4 Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy). Zagospodarowanie terenu: schody zewnętrzne, taras, nawierzchnia, oświetlenie zewnętrzne (poz. 4.1 Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy). Dostawa wyposażenia: rama aluminiowa, system zawieszeń obrazów, gablota wystawiennicza, ścianka wystawowa (poz. 5.1 Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ nr 4, 6, 8 i 7 - pełniący funkcję pomocniczą do wyceny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną