Budowa dwóch brodów przejazdowych, rozbiórka przepustu i budowa w miejscu rozbiórki przepustu z klapą zwrotną (kat. obiektu XXVIII) w Narwiańskim Parku Narodowym.

Narwiański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narwiański Park Narodowy
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 18-204 Kurowo, Kurowo
 • Telefon/fax: tel. 85 718-14-17, 86 476 48 11 , fax. 85 718-14-17, 86 476 48 11
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narwiański Park Narodowy
  Kurowo 10
  18-204 Kurowo, woj. podlaskie
  tel. 85 718-14-17, 86 476 48 11, fax. 85 718-14-17, 86 476 48 11
  REGON: 20066808000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.npn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: park narodowy - państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dwóch brodów przejazdowych, rozbiórka przepustu i budowa w miejscu rozbiórki przepustu z klapą zwrotną (kat. obiektu XXVIII) w Narwiańskim Parku Narodowym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa: 1.1. brodu na działkach o nr ew. 310/9, 34/18, 34/13 i 33/1 w obrębie ewidencyjnym Pańki, gm. Choroszcz; 1.2. brodu na działce o nr ew. 6 w obrębie ewidencyjnym Suraż, gm. Suraż; 1.3. budowa przepustu z klapą zwrotną po uprzedniej rozbiórce zniszczonego przepustu na działkach 310/10 i 328 w obrębie ewidencyjnym Pańki, gm. Choroszcz; 2. Budowle zostaną wykonane w okresach niskich stanów wody bez konieczności wykonywania kanałów obwodowych. Budowa brodów i przepustu umożliwi przejazd przez koryta boczne Narwi. Budowle te będą stale wykorzystywane przez służbę NPN do prowadzenia monitoringu przyrodniczego i kontroli terenu Parku. Okoliczni rolnicy, którzy posiadają łąki w okolicy brodów będą mogli używać ich do dojazdu do swoich gruntów i użytkować je rolniczo, a w szczególności prowadzić zbiór traw. Ponadto budowa przepustu z klapą zwrotną ma na celu również zapobieżeniu spływowi wody z terenu parku w w przypadku zmiany poziomu piętrzenia na jazie „Rzędziany”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną