Budowa grodzenia celem prowadzenia wypasu

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczna
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, Akademicka
 • Telefon/fax: tel. 508371307, 512210512
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczna
  Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 508371307, 512210512
  REGON: 430525669
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lto.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa grodzenia celem prowadzenia wypasu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Przedmiotem części 1 zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działek niezabudowanych, nieogrodzonych, przeznaczonych pod wypas bydła na wskazanych łąkach w pobliżu wsi Chodywańce. Łączna długość ogrodzenia to ok 8980 metrów. Część II Przedmiotem 2 części zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działek niezabudowanych, nieogrodzonych, wraz z odłownią, przeznaczonych pod wypas bydła lub/i koni na wskazanych łąkach w pobliżu wsi Olchowiec. Łączna długość ogrodzenia to około 3165 metrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45340000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną