Budowa placów zabaw w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego w podziale na dwie części

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Polkowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 076 84 74 121 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 84 74 121, fax. 076 72 46 780
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.polkowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placów zabaw w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego w podziale na dwie części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Budowa placów zabaw w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego” w ramach zadań budżetowych pn.: „Plac zabaw na działce nr 870 w wyznaczonym obszarze przy ul. Owocowej-Cytrynowej os. Polkowice dolne – PBO” i „Budowa szaty roślinnej – Aleja Polankowa wraz ze zjazdem linowym (tyrolką) w Polkowicach - PBO” w podziale na dwie części. Wykonawcy udzielą gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin udzielonej gwarancji będzie wynosił od 1 do 3 lat – zgodnie z kryterium oceny ofert określonym przez wykonawcę w ofercie. Wykonawcy udzielą rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres równy okresowi gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43325000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną