Budowa punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów w Dobroszycach - postępowanie ponowione

Gmina Dobroszyce ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Dobroszyce
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 071 3141167, 3141173 , fax. 713 141 276
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobroszyce
  ul. Rynek 16
  56-410 Dobroszyce, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3141167, 3141173, fax. 713 141 276
  REGON: 93193477900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobroszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów w Dobroszycach - postępowanie ponowione
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę elementów punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów na działkach nr ew. gr. 408/3, 408/4 w miejscowości Dobroszyce wg I etapu (jak na załączonej Informacji odnośnie etapowania inwestycji – Załącznik nr 8 do SIWZ), tj.: a) budynku informacji turystycznej wraz z jego wyposażeniem b) wiaty c) oświetlenia terenu + wlz d) kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki e) nawierzchnie utwardzone placu f) drogi dojazdowej g) odcinka chodnika h) elementów małej architektury
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną