BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY MASZTOWEJ W POZNANIU

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury ulicy Masztowej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury ulicy Masztowej w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-345 Poznań, Masztowa
 • Telefon/fax: tel. 725294504
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury ulicy Masztowej w Poznaniu
  Masztowa 1a
  61-345 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 725294504
  REGON: ---
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie zwykłe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY MASZTOWEJ W POZNANIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o długosci około 175 mb i kanalizacji sanitarnej o długości około 107,5 mb w ulicy Masztowej w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną