„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz. nr 242, 246, 241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka”

Gmina Lubawka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lubawka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58-420 Lubawka, Pl. Wolności
 • Telefon/fax: tel. 516 321 619 , fax. 75 741 12 62
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubawka
  Pl. Wolności 1
  58-420 Lubawka, woj. dolnośląskie
  tel. 516 321 619, fax. 75 741 12 62
  REGON: 23082133900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubawka.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz. nr 242, 246, 241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową nowo projektowanego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego z częściowo użytkowym poddaszem o tradycyjnej konstrukcji i technologii budynku świetlicy wiejskiej bez zagospodarowania terenu z infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie przyłączy: kanalizacji sanitarnej, energetycznej, wodociągowej w miejscowości Opawa na działkach 242, 246 oraz 241/2. Obszar, na którym planowana jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną znajduje się w układzie historycznym, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie obsługi nadzoru archeologicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną