Budowa żłobka dwu oddziałowego dla 40 dzieci wraz z infrastrukturą techniczną, na dz. nr 269/3 i 937/3 obręb Miasto Gościno, w ramach projektu pn. "Maluch + 2019".

Gmina Gościno ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Gościno
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji WP
 • Telefon/fax: tel. 943 513 382 , fax. 943 513 378
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościno
  ul. IV Dywizji WP 58
  78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 513 382, fax. 943 513 378
  REGON: 53488800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goscino.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa żłobka dwu oddziałowego dla 40 dzieci wraz z infrastrukturą techniczną, na dz. nr 269/3 i 937/3 obręb Miasto Gościno, w ramach projektu pn. "Maluch + 2019".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia jest realizowany na podstawie adaptacji projektu typowego powtarzalnego budynku pełniącego funkcję przedszkola typ LK-82: 1) Parter budynku zajmuje: hall/poczekalnia, WC, korytarz, biuro, kotłownia, pom. gospodarcze, pokój socjalny z WC, biuro korytarz 2 x magazyn, przygotowalnia warzyw, kuchnia, zmywalnia, wydawalnia, jadalnia, szatnia, gabinet, korytarz, 4 magazyny, 3 sale oraz 2 łazienki dla dzieci. 2) Ogrzewanie budynku - gazowe, wspomagane przez instalację solarną zamontowaną na dachu. Wentylację mechaniczną + grawitacyjną w pomieszczeniu kotłowni. 3) Instalacja elektryczna i oświetleniowa. 4) Nad budynkiem zastosowano prefabrykowaną konstrukcję więźby dachowej z drewnianych wiązarów kratowych. 5) Kolorystyka elewacji i elementów budynku: ściany zewnętrzne - biały, niebieski i żółty wg indywidualnego podziału, dach - kolor zielony lub grafitowy; rynny i rury spustowe - jasny szary, stolarka okienna i drzwiowa - szary. 6) Zjazd na działkę miejsca parkingowe i miejsca parkingowe, chodniki i dojście do budynku, plac zabaw dla małych dzieci. Ogrodzenie działki. 7) Zewnętrzne instalacje elektryczne, gazowe, wodociągowe oraz kanalizacja ściekowa i deszczowa. Podstawowe dane techniczne 1) powierzchnia zabudowy 615,76 m² 2) powierzchnia użytkowa. 424.91 m² 3) powierzchnia ruchu. 110,80 m² 4) powierzchnia usługowa. 8,68 m² 5) powierzchnia podłóg- 535,71 m² 6) powierzchnia całkowita. 644,53 m² 7) kubatura. 3180,60 m³ 8) wysokość budynku. 6,70 m 9) długość budynku. 25,48 m 10) szerokość budynku 33,68 m 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie umowy. Dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną