Dostawę sprzętu komputerowego w podziale na dwie części. Część nr 1: Stacja robocza z monitorem – 4 szt. Część nr 2: Notebook – 1 szt.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-958 Warszawa, Stanisława Kostki Potockiego
 • Telefon/fax: tel. +48225442700, , fax. +48228423116
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48225442700, , fax. +48228423116
  REGON: 01095603800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow-palac.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę sprzętu komputerowego w podziale na dwie części. Część nr 1: Stacja robocza z monitorem – 4 szt. Część nr 2: Notebook – 1 szt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę sprzętu komputerowego w podziale na dwie części. Część nr 1: Stacja robocza z monitorem – 4 szt. Część nr 2: Notebook – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wzór umowy zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną