Dostawa aparatury laboratoryjnej

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego
 • Telefon/fax: tel. 226 584 724 , fax. 226 584 636
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
  ul. Pawińskiego
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 584 724, fax. 226 584 636
  REGON: 32581900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibb.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury laboratoryjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk: Część 1 Spektrometr FT/IR z akcesorium ATR; Część 2 Polarymetr cyfrowy z lampą Na i Hg oraz układem do termostatowania próbki modułem Peltier.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną