Dostawa autobusu 23 osobowego (22+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 2019 r. współfinansowanego ze środków PFRON

Gmina Połaniec ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Połaniec
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 28-230 Połaniec, Ruszczańska
 • Telefon/fax: tel. 158 650 305, , fax. 158 650 328
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Połaniec
  Ruszczańska 27
  28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 650 305, , fax. 158 650 328
  REGON: 83040971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polaniec.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autobusu 23 osobowego (22+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 2019 r. współfinansowanego ze środków PFRON
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu 23 osobowego (22+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 2019 r. współfinansowanego ze środków PFRON. 2. Zamawiający wymaga, aby samochód był fabrycznie nowy i nie używany. 3. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia: WYMAGANIA sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty opis techniczny oferowanego pojazdu zgodnie z treścią Załącznika do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia zawierający wskazane parametry pojazdu oraz sposób dostosowania autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich oraz wskazanie marki i modelu oferowanego pojazdu. Wymagania dodatkowe: Wykonawca udzieli gwarancji: - gwarancja mechaniczna - na min. 2 lata - gwarancja na powłokę lakierniczą - na min. 2 lata - gwarancja na perforacje nadwozia - na min. 10 lat. - gwarancji na zabudowę – min. 24 – max. 60 m-cy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34120000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną