Dostawa dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu fabrycznie nowego sprzętu informatycznego.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-354 Poznań, Marcelińska
 • Telefon/fax: tel. 61 88 63 300, , fax. 61 867 25 21
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  Marcelińska 44
  60-354 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 88 63 300, , fax. 61 867 25 21
  REGON: 00029383500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rckik-poznan.4bip.pl, www.rckik.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu fabrycznie nowego sprzętu informatycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu fabrycznie nowego sprzętu informatycznego. Pakiet Nr 1 – Komputery AIO Pakiet Nr 2 – Laptopy Pakiet Nr 3 – Monitory Pakiet Nr 4 – Drukarki igłowe Pakiet Nr 5 – Drukarki termotransferowe Pakiet Nr 6 – Czytniki kodów kreskowych Pakiet Nr 7 – Akcesoria
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30211000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną