Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini zakupionego w ramach otrzymanego dofinansowania projektu pt. „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia” działanie 05.03 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Gmina Linia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Linia
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 84-223 Linia, ul. Turystyczna
 • Telefon/fax: tel. 58 6768582, 6768594 , fax. 58 676 85 69
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Linia
  ul. Turystyczna 15
  84-223 Linia, woj. pomorskie
  tel. 58 6768582, 6768594, fax. 58 676 85 69
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini zakupionego w ramach otrzymanego dofinansowania projektu pt. „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia” działanie 05.03 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini zakupionego w ramach otrzymanego dofinansowania projektu pt. „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia” działanie 05.03 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną