Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym we Włocławku

Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 544 222 500 , fax. 544 116 208
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny
  ul. Wojska Polskiego 22
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 544 222 500, fax. 544 116 208
  REGON: 91125693500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sądownictwo powszechne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym we Włocławku – 7 sal rozpraw: w budynkach Sądu Okręgowego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 22 – 1 sala rozpraw, ul. Długa 65 – 5 sal rozpraw oraz budynek Sądu Rejonowego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 20 – 1 sala rozpraw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32330000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną