Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego, RTV oraz akcesoriów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa
 • Telefon/fax: tel. 12 2720424 w. 106 , fax. 122 721 246
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
  ul. Zdrojowa 18
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 12 2720424 w. 106, fax. 122 721 246
  REGON: 29202000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego, RTV oraz akcesoriów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego, RTV oraz akcesoriów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną