Dostawa komputerów i monitorów do KW PSP w Olsztynie (WT.2370.5.2020)

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Olsztyn ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Olsztyn
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 895 229 529 , fax. 895 229 505
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Olsztyn
  ul. Niepodległości 16
  10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 229 529, fax. 895 229 505
  REGON: 17359731005000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwpsp.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów i monitorów do KW PSP w Olsztynie (WT.2370.5.2020)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów do KW PSP w Olsztynie. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla części I i III zamówienia, z terminem realizacji do 31.12.2020r. Zamówienie podstawowe zostaje podzielone na części: Część I – dostawa komputerów poleasingowych (35 szt.) – prawo opcji 10 szt.; Część II – dostawa komputerów nowych (20 szt. modelu nr 1 + 1 szt. model nr 2); Część III – dostawa monitorów komputerowych (61 szt.) – prawo opcji 10 szt.; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ pn. "Opis przedmiotu zamówienia".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną