Dostawa komputerów oraz serwerów wraz z oprogramowaniem dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-564 Warszawa, ul. Koszykowa
 • Telefon/fax: tel. 0-22 6294281, 0-22 6282862 , fax. 0-22 6283116
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
  ul. Koszykowa
  00-564 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 6294281, 0-22 6282862, fax. 0-22 6283116
  REGON: 10081380000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.warszawa.rio.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów oraz serwerów wraz z oprogramowaniem dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa komputerów i serwerów wraz z oprogramowaniem dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części: Część I Komputery i urządzania towarzyszące (w tej części mieszczą się: Komputer przenośny, Komputer stacjonarny, Monitor, Dysk zewnętrzny, Access Point) Część II Laptopy Część III Serwery NAS i Switche (w tej części mieszczą się: Serwer NAS, Switch) Część IV Serwer
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną