Dostawa komputerów stacjonarnych oraz komputerów przenośnych

Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku
  Mickiewicza 103
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
  REGON: 00032129900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sądownictwo powszechne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów stacjonarnych oraz komputerów przenośnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych oraz komputerów przenośnych do Sądu Rejonowego w Białymstoku w podziale na części: I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: dostawa komputerów stacjonarnych w ilości 95 szt. II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: dostawa komputerów All in One w ilości 16 szt. III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: dostawa komputerów przenośnych (standardowych) w ilości 12 szt. IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: dostawa komputerów przenośnych (ponadstandardowych) w ilości 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną