Dostawa materiałów dotyczących działań informacyjnych z zakresu kolejowych przewozów pasażerskich

Województwo Łódzkie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Łódzkie
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 042 6633385, 6633384 , fax. 426 633 391
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Łódzkie
  al. Piłsudskiego 8
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6633385, 6633384, fax. 426 633 391
  REGON: 47207171500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lodzkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów dotyczących działań informacyjnych z zakresu kolejowych przewozów pasażerskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów dotyczących działań informacyjnych z zakresu kolejowych przewozów pasażerskich. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części tj: Część Nr 1: pendrive 32 GB (250 sztuk) Część Nr 2: torba płaska na zakupy z dnem (500 sztuk) Część Nr 3: opaska odblaskowa (800 sztuk) Część Nr 4: czyścik, ściereczka do ekranów LCD, okularów (1000 sztuk) Część Nr 5: worek typu plecak (500 sztuk) Część Nr 6: koszulka T-shirt bawełniana damska (400 sztuk) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ (Część 1-6) i Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ (Projekt umowy dla części 1-6) - patrz załącznik nr 1 do umowy Uwaga: W zależności od liczby zawartych umów z wybranymi wykonawcami w zakresie części 1-6 w umowie i SOPZ-ie pozostaną zapisy właściwe dla danej części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną