Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin
 • Telefon/fax: tel. 618 568 926 , fax. 618 536 676
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
  ul. Św. Marcin 87
  61-808 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 568 926, fax. 618 536 676
  REGON: 27573100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa obejmuje: przełączniki sieciowe i punkty dostępowe - 1 kpl., router ze wsparciem producenta - 1 kpl., serwer z oprogramowaniem, macierzą i zasilaniem awaryjnym - 1 kpl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną