Dostawa sprzętu elektronicznego w tym sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, RTV oraz sprzętu fotograficznego w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

Powiat Łowicki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Łowicki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego
 • Telefon/fax: tel. 468 375 902 , fax. 468 375 015
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łowicki
  ul. Stanisławskiego 30
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 468 375 902, fax. 468 375 015
  REGON: 75014776800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lowicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu elektronicznego w tym sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, RTV oraz sprzętu fotograficznego w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego w tym sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, RTV oraz sprzętu fotograficznego wraz z montażem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”: Część nr 1 - Dostawa sprzętu audiowizualnego, multimedialnego i RTV 1.1 Tablica multimedialna - 1 szt., 1.2 Projektor multimedialny z uchwytem ściennym – 1 szt. 1.3 Rzutnik multimedialny – 2 szt. 1.4 Wizualizer – 2 szt. 1.5 Tablica interaktywna – 1 szt. 1.6 Projektor multimedialny – 1 szt. 1.7 Wizualizer – 1 szt. 1.8 Projektor multimedialny – 1 szt. 1.9 Telewizor LED 60 cali wraz z uchwytem do montażu na ścianie – 1 szt. 1.10 Tablica interaktywna – 1 szt. 1.11 Kalkulator prosty – 32 szt. 1.12 Tablica interaktywna – 1 szt. 1.13 Projektor multimedialny – 1 szt. 1.14 Ekran ścienny elektryczny – 1 szt. 1.15 System do udzielania odpowiedzi – zestaw 32 pilotów z oprogramowaniem – 1 komplet 1.16 Uniwersalne – bezprzewodowe, kompaktowe laboratorium naukowe – 1 szt. 1.17 Projektor multimedialny LED energooszczędny – 1 szt. 1.18 Ekran projekcyjny – 1 szt. 1.19 Projektor multimedialny – 1 szt. 1.20 Tablica Interaktywna – 1 szt. 1.21 Ekran projekcyjny – 1 szt. 1.22 Drukarka fiskalna – do celów edukacyjnych w trybie off line/niefiskalnym – 1 szt. 1.23 Aparat telefoniczny z faksem – 1 szt. 1.24 Telewizor LCD o przekątnej ekranu min. 47" – 1 szt. 1.25 Ekran projekcyjny sufitowy – 1 szt. 1.26 Rzutnik/projektor z uchwytem – 1 szt. 1.27 Ekran sufitowy – 1 szt. 1.28 Telewizor LED , 40 '' – 1 szt. 1.29 Projektor – 2 szt. 1.30 Ekran ścienny – 2 szt. 1.31 Pralko – suszarka o wymiarach: 59 cm x 60 cm x 84,5 cm – 1 szt. Część nr 2 - Dostawa kamery cyfrowej oraz sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami 2.1 Kamera cyfrowa – 1 szt. 2.2 Statyw do kamery – 1 szt. 2.3 Statyw fotograficzny – 1 szt. 2.4 Lustrzanka cyfrowa z obiektywem – 1 szt. 2.5 Torba na kamerę – 1 szt. 2.6 Lampa błyskowa – 1 szt. 2.7 Torba na lustrzankę – 1 szt. II. Miejsce dostawy: Część nr 1: Dla pozycji od nr 1.1 do nr 1.2 miejscem dostawy jest: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu ul. Podrzeczna 30 99-400 Łowicz Dla pozycji od nr 1.3 do nr 1.18 miejscem dostawy jest: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu ul. Blich 10 99-400 Łowicz Dla pozycji od nr 1.19 do nr 1.31 miejscem dostawy jest: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu ul. Powstańców 1863 r. nr 12d 99-400 Łowicz. Część nr 2: Dla pozycji od nr 2.1 do nr 2.7 miejscem dostawy jest: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu ul. Powstańców 1863 r. nr 12d 99-400 Łowicz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32300000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną