Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-200 Częstochowa, Waszyngtona
 • Telefon/fax: tel. 343 784 100, , fax. 343784200
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  Waszyngtona 4/8
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 784 100, , fax. 343784200
  REGON: 14940000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujd.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania. Zadanie nr 1: Zestaw komputerowy stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem biurowym (12 szt.) Zadanie nr 2: Laptop z oprogramowaniem biurowym i pamięcią USB (2 szt.) Zadanie nr 3: Program powiększająco- mówiący z klawiaturą (2 szt.) Zadanie nr 4: Klawiatura specjalistyczna jednoręczna (2 szt.) Zadanie nr 5: Myszy komputerowe ( 8 szt.) Zadanie nr 6: Czytnik ekranu (3 szt.) Zadanie nr 7: Program graficzny (2szt.) Zadanie nr 8: Ekran do projektora (1 szt.) Zadanie nr 9: Kamera internetowa (2 szt.) Zadanie nr 10: Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.) Zadanie nr 11: Monitor brajlowski (1 szt.) Zadanie nr 12: Drukarka brajlowska z szafą akustyczną (1 szt.) 3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane zadanie/ zadania. 4. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. 5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. 6. Licencja na dostarczone oprogramowanie umożliwia użytkowanie bezterminowe (dożywotnie), bez dostępu do Internetu (wersja oprogramowania standalone - instalowana na stacji roboczej), przy jednorazowej zapłacie za licencje. – dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 6. Dla zadania nr 7 – licencja na oprogramowanie na okres 4 lat. 7. Wymagany minimalny okres gwarancji: dla zadania nr 1, zadania nr 2 poz. 1, zadania 3 poz. 2, zadania 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 - 24 miesiące, w zakresie zadania nr 2 - pamięć USB – 60 miesięcy. 8. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do jednostek Zamawiającego (teren Częstochowy) w tym wniesienie do wskazanych pomieszczeń. 9. Wymagany termin realizacji zamówienia: dla zadania nr 2 i 10 do 14 dni od daty zawarcia umowy, dla zadania nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 – do 30 dni od daty zawarcia umowy. 10. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – dla zadania nr 1, 2 i 3 - załącznik 4 do SIWZ, dla zadania nr 4,5,8,9,10,11 i 12 - załącznik nr 5 do SIWZ, dla zadania nr 6 i 7 – załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną