Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Głubczycach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 774 801 170 , fax. 774 801 171
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 774 801 170, fax. 774 801 171
  REGON: 31157900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Głubczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe - załączniki nr 2.1 – 2.22 do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl stanowiące integralną część SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące części zamówienia: część nr 1 – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – wg załącznika nr 2.1 do SIWZ; część nr 2 – Dostawa podstawowego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – wg załącznika nr 2.2 do SIWZ; część nr 3 – Dostawa rękawic jednorazowego użytku – wg załącznika nr 2.3 do SIWZ; część nr 4 – Dostawa odczynników i błony do posiadanej przez zamawiającego wywoływarki Kodak MIMR – wg załącznika nr 2.4 do SIWZ; część nr 5 – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – wg załącznika nr 2.5 do SIWZ; część nr 6 – Dostawa podkładów, fartuchów oraz drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – wg załącznika nr 2.6 do SIWZ; część nr 7 – Dostawa sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – wg załącznika nr 2.7 do SIWZ; część nr 8 – Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – wg załącznika nr 2.8 do SIWZ; część nr 9 – Dostawa papierów, elektrod i drobnego sprzętu medycznego – wg załącznika nr 2.9 do SIWZ; część nr 10 – Dostawa strzykawek i igieł – wg załącznika nr 2.10 do SIWZ; część nr 11 – Dostawa środków do higieny pacjenta – wg załącznika nr 2.11 do SIWZ; część nr 12 – Dostawa przyrządów do przetaczania płynów, krwi – wg załącznika nr 2.12 do SIWZ; część nr 13 – Dostawa podstawowego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – wg załącznika nr 2.13 do SIWZ; część nr 14 – Dostawa kaniul oraz portu bezigłowego – wg załącznika nr 2.14 do SIWZ; część nr 15 – Dostawa kaniul i wyrobów medycznych jednorazowego użytku – wg załącznika nr 2.15 do SIWZ; część nr 16 – Dostawa testów – wg załącznika nr 2.16 do SIWZ; część nr 17 – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – wg załącznika nr 2.17 do SIWZ; część nr 18 – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – wg załącznika nr 2.18 do SIWZ; część nr 19 – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – wg załącznika nr 2.19 do SIWZ; część nr 20 – Dostawa jednorazowych obłożeń operacyjnych – wg załącznika nr 2.20 do SIWZ; część nr 21 – Dostawa jednorazowych zestawów zabiegowych – wg załącznika nr 2.21 do SIWZ; część nr 22 – Dostawa pojemników z 10% formaliną – wg załącznika nr 2.22 do SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną