Dostawa sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych.

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-357 Łódź, Kosynierów Gdyńskich
 • Telefon/fax: tel. 42 685 50 44 , fax. 42 685 51 69
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o.
  Kosynierów Gdyńskich 61
  93-357 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 685 50 44, fax. 42 685 51 69
  REGON: 100771970
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bonifratrzy.pl/szpital-lodz/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych do Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. w podziale na następujące Zakresy: Zakres I – Wideolaparoskop; Zakres II – System retraktorowy (hak chirurgiczny); Zakres III – Przystawka argonowa kompatybilna z aparatem ERBE VIO 300D; Zakres IV – Narzędzia chirurgiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 i 4 do SIWZ. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną