Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 3,5 t.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o.
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 68-100 Żagań, ul. Nowogródzka
 • Telefon/fax: tel. 684 773 729 , fax. 684 774 858
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o.
  ul. Nowogródzka 2
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 684 773 729, fax. 684 774 858
  REGON: 97042722700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 3,5 t.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego ODMC 3,5 t. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące minimalne warunki: 1)Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, bez wad ukrytych2)Maksymalna dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony.3)Dopuszczalna masa osi przedniej 1800 kg.4)Dopuszczalna masa osi tylnej 2100 kg.5)Norma emisji spalin Euro 6.6)Nadwozie typu skrzynia, z wywrotem. 7)Nadwozie w odcieniu: biały lub pomarańczowy.8)Burty dzielone (lewa i prawa). 9)Fabryczne światła do jazdy dziennej.10)Światło błyskowe ostrzegawcze na dachu kabiny. 11)Światło błyskowe ostrzegawcze na tyle ramy (płaskie, przylegające do ramy).12)Zbiornika paliwa o pojemności minimum 75 l.13)Możliwość odczytu dziennego zużycia paliwa z komputera pokładowego pojazdu.14)Osłony nadkoli przód i tył.15)Szerokość pojazdu od 1900 mm do 2500 mm – z rozłożonymi lusterkami bocznymi.16)Wysokość maksymalna pojazdu od 2550 mm do 2750 mm.17)Długość przestrzeni ładunkowej od 4200 mm do 4500 mm.18)Przestrzeń ładunkowa typu skrzynia, z trójstronnym wywrotem i roletą z plandeką do zabezpieczania ładunku od góry (40 cm wysokość burt standardowych i 70 cm zabudowane ażurowo, kratka z otworami nie większymi niż 50 mm na 50 mm), z otwieranymi burtami z lewej i prawej strony oraz z tyłu. Uwaga: Zamawiający zamieścił rys. 1. - Rys poglądowy burty bocznej oraz rys. 2. – Rys poglądowy burty tylnej. Rysunki załączone do SIWZ nie stanowią projektu, jedynie ogólny pogląd. 19)Pod skrzynią ładunkową, na boku (bokach) ramy dwie skrzynki na narzędzia w wymiarach co najmniej szerokość 500 mm, głębokość 500 mm i wysokość 450 mm.20)Ładowność minimum 800 kg.21)Próg załadunku maksymalnie na wysokości 1000 mm.22)Napęd na przednie koła.23)Opony 205/75 R16 C całoroczne24)Pełnowymiarowe koło zapasowe. 25)Silnik o zapłonie samoczynnym, silnik wysokoprężny o pojemności od 2000 cm3 do 2500 cm3 o mocy od 110kW do 140kW.26)Skrzynia biegów manualna, minimum 6 przełożeń do przodu i 1 przełożenie do tyłu.27)Narzędzia niezbędne do samodzielnej wymiany koła.28)Trójkąt ostrzegawczy.29) Apteczka samochodowa.30)Gaśnica w przedziale osobowym. 31)Komplet fabrycznych dywaników gumowych.32) Układ wspomagania hamulców ABS/ASR.33)Układ kontroli trakcji/stabilizacji toru jazdy ESP.34)Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. 35)Hamulce tarczowe przód i tył.36)Wspomaganie układu kierowniczego.37)Centralny zamek sterowany automatycznie z kluczyka – kluczyki min. 2 sztuki.38)Układ klimatyzacji wewnątrz pojazdu.39)Elektryczne sterowanie szyb bocznych.40)Fabryczny radioodtwarzacz samochodowy połączony z bluetooth. 41)Wielofunkcyjna kierownica z możliwością sterowania radiem i telefonem.42)Fotel kierowcy z regulacją wysokości, oparcia, podparcia lędźwiowego. 43)Fotel obok kierowcy – dwuosobowy ze schowkiem pod siedziskiem.44)Siedzenie wyłożone tapicerką z tkaniny o ciemnym odcieniu i dodatkowo pokrowce zabezpieczające fotele przed przecieraniem.45)Min. dwa gniazdka 12V w przedziale osobowym 3.Pozostałe warunki:1)Dopuszczalne jest nie wymienione w pkt. 3.2. wyposażenie fabryczne znajdujące się w pojeździe, które wpływa na komfort użytkowania.2)Przedmiot zamówienia musi być sprawny technicznie, gotowy do jazdy, dopuszczony do ruchu drogowego i zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polski.3)Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej gwarancji fabrycznej na pojazd, z zastrzeżeniem, że termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert opisany w Rozdziale I pkt. 7. Termin gwarancji liczony będzie od daty przekazania pojazdu potwierdzonego protokołem odbioru.4)Gwarancja na perforacje nadwozia min. 144 miesiące.5)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i na własne ryzyko na adres zamawiającego (ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań), gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracowników z obsługi urządzenia.6)Wraz z dostawą samochodu, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy: a)Deklaracja zgodności CE b)Homologacja c)DTR - instrukcja obsługi w języku polskim d)Katalog części e)Karta gwarancyjna określająca: warunki serwisowania oferowanego pojazdu, okresy gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazująca całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta, w tym zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia.7)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.8)Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań.9)W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym wykonawcy, wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 10)Reakcja serwisowa 24 godziny od telefonicznego bądź pisemnego zgłoszenia, naprawa pojazdu nie dłuższa niż 7 dni kalendarzowych. W przypadku niezachowania wyżej wymienionego terminu dostawca zobowiąże się do udostępnienia pojazdu zastępczego na okres naprawy. 11)Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych, czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta. 4.Podstawowe warunki leasingu operacyjnego:1)Leasing operacyjny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.2)Czas trwania umowy - okres leasingu – 36 miesięcy. 3)Opłata wstępna 30% wartości netto pojazdu + VAT.4)Opłata wstępna ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, płatna w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy leasingu, przed wydaniem przedmiotu leasingu.5)35 równych rat leasingowych płatnych na podstawie faktur VAT na ustalony przez Finansującego rachunek bankowy.6) Stałe oprocentowanie (raty niezmienne w całym okresie trwania umowy).7)Wartość wykupu – 1% wartości netto pojazdu + vat.8)Leasing operacyjny w walucie: PLN.9)Po wykupie nastąpi przeniesienie własności rzeczy z leasingodawcy na leasingobiorcę.10)Ubezpieczenie przedmiotu leasingu ponosi zamawiający, płatne raz w roku. Leasingobiorca zawrze umowę ubezpieczeniową (OC, AC, NWW) z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeń.11)Opłata wstępna i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania korzystającego.12)Podatek vat naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczaniu przez korzystającego.13)Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów.14)Termin płatności Fv – 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną