Dostawa wyposażenia i pomocy dla oddziałów przedszkolnych w Niedźwiadzie

Gmina Niedźwiada ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Niedźwiada
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 21-104 Niedźwiada,
 • Telefon/fax: tel. 81 85 12 004 , fax. 81 464 32 79
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niedźwiada
  21-104 Niedźwiada, woj. lubelskie
  tel. 81 85 12 004, fax. 81 464 32 79
  REGON: 43101953700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://niedzwiada.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia i pomocy dla oddziałów przedszkolnych w Niedźwiadzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  wyposażenia i pomocy dla oddziałów przedszkolnych w Niedźwiadzie 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części: Cześć 1: wyposażenie placu zabaw Część 2: wyposażenie do dużej motoryki integracji sensorycznej Część 3: meble przedszkolne i wyposażenie sal Część 4: gry, zabawki i pomoce dydaktyczne Część 5: Naczynia i akcesoria kuchenne Część 6: Instrumenty muzyczne Część 7:sprzęt ICT i AV
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną