Dostawy materiałów biurowych i sprzętu mechanizacji prac biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 43/19/N

41 Baza Lotnictwa Szkolnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej
 • Telefon/fax: tel. 261 517 525, , fax. 261 519 536
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego
  ul. Brygady Pościgowej 5
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 261 517 525, , fax. 261 519 536
  REGON: 61456920000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów biurowych i sprzętu mechanizacji prac biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 43/19/N
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych i sprzętu mechanizacji prac biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i w ogólnych warunkach umowy (dla poszczególnych części załączniki odpowiednio dla części I i II – załącznik nr 5a, dla części III- załącznik nr 5b, dla części IV– załącznik nr 5c). 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 niezależne części: Część I –Dostawa laminatorów A3 – Sekcja Wychowawcza 1) Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa laminarek w ilościach i szczegółowym asortymencie określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym). Część II: Dostawa drukarki A3 i prasy 3D - Sekcja Wychowawcza 1) Przedmiotem zamówienia w części II jest dostawa drukarki A3 i prasy 3D w ilościach i szczegółowym asortymencie określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym). Część III: Niszczarki do dokumentów – Pion Ochrony Informacji Niejawnych 1) Przedmiotem zamówienia w części III jest dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych – 4 sztuk niszczarek do dokumentów o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym). Część IV: Dostawa markerów – Zaopatrzenie Lotniczo Techniczne 1) Przedmiotem zamówienia w części IV jest dostawa: markerów do opisywania przewodów, markerów niezmywalnych, markerów olejowych i markerów zmywalnych do tablic sucho-ścieralnych w ilościach i szczegółowym asortymencie określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym). Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia (zadań), na jakie wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 lub 3 lub 4 części zamówienia (zadań). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przez co należy rozumieć, że wykonawca może złożyć ofertę na pełen asortyment (zakres przedmiotowy) 1 lub 2 lub 3 lub 4 części zamówienia (zadań).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną