Dostosowanie pomieszczenia w budynku po starej kotłowni, w której zlokalizowany jest obecny węzeł cieplny na potrzeby montażu nowego węzła cieplnego w zakresie prac budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, Królewska
 • Telefon/fax: tel. 43 8244182, 8244247, , fax. 43 8232071
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Królewska 29
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 8244182, 8244247, , fax. 43 8232071
  REGON: 00031251500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zdwola.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie pomieszczenia w budynku po starej kotłowni, w której zlokalizowany jest obecny węzeł cieplny na potrzeby montażu nowego węzła cieplnego w zakresie prac budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostosowanie pomieszczenia w budynku po starej kotłowni, w której zlokalizowany jest obecny węzeł cieplny na potrzeby montażu nowego węzła cieplnego w zakresie prac budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. Z o.o. w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 29
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną