Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Koniecpol i odwóz do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2019/2020.

Gmina Koniecpol ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Koniecpol
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska
 • Telefon/fax: tel. 34 35 51 881 , fax. 34 35 51 756
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koniecpol
  ul. Chrząstowska
  42-230 Koniecpol, woj. śląskie
  tel. 34 35 51 881, fax. 34 35 51 756
  REGON: 15139799000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Koniecpol i odwóz do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2019/2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie dzieci i młodzieży do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Koniecpol i odwozie do miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach szkolnych w okresie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 30.06.2020r., z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej, na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ramach świadczenia przewozów regularnych komunikacji zbiorowej, na podstawie biletów miesięcznych wystawianych dla każdego ucznia objętego dowozem. Zakres zamówienia obejmuje trasy, które szczegółowo określa załącznik do SIWZ nr 7. Liczba uczniów łącznie (dowóz i odwóz): 302 uczniów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną