Finansowanie w formie leasingu zakupu 6 szt. używanych autobusów marki Solaris

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 14-100 Ostróda, Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. 89 670 92 14, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.
  Grunwaldzka 49
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 670 92 14, , fax. -
  REGON: 28058224900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zegluga.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Finansowanie w formie leasingu zakupu 6 szt. używanych autobusów marki Solaris
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje finansowanie zakupu 6 szt. używanych autobusów marki Solaris. • Rok produkcji autobusów: 2010 • Okres finansowania: 5 lat • Przebieg 200-250 tys. km • Okres karencji w spłacie: 6 miesięcy (możliwa obniżona rata w tym okresie) • Wliczony w ratę koszt ubezpieczenia OC i AC • Wykup za 1% wartości • Maksymalny wkład własny 5%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną