Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w granicach administracyjnych Gminy Wrocław

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Kazimierza Michalczyka
 • Telefon/fax: tel. 71 75 86 900 , fax. 71 75 86 922
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.
  ul. Kazimierza Michalczyka 23
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 75 86 900, fax. 71 75 86 922
  REGON: 21916240000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekosystem.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w granicach administracyjnych Gminy Wrocław
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) powierzchniowe prace porządkowe w granicach nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego, 2) usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów o objętości od 1 m3 do 7 m3, 3) prace konserwacyjne zieleni w granicach nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną