kompleksową obsługę dostawy biletów lotniczych dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Gdański Teatr Szekspirowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gdański Teatr Szekspirowski
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-818 Gdańsk, ul. Wojciecha Bogusławskiego
 • Telefon/fax: tel. 58 35 10 151 , fax. 58 35 10 150
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Teatr Szekspirowski
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
  80-818 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 35 10 151, fax. 58 35 10 150
  REGON: 22056153800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrszekspirowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  kompleksową obsługę dostawy biletów lotniczych dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa dostawy biletów pasażerskich na połączenia lotnicze krajowe i zagraniczne. 2. Kompleksowa obsługa obejmuje: 1) rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych Zamawiającemu wraz z ich dostarczeniem, 2) reprezentację Zamawiającego wobec linii lotniczych w sprawach związanych ze zmianami rezerwacji oraz reklamacjami usług, 3) doradztwo w zakresie programów lojalnościowych Zamawiającemu, 4) administrowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego programami lojalnościowymi 5) optymalizację kosztów podróży Zamawiającego. 3.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówionych biletów lotniczych, maksymalnie w ciągu 12 godzin od momentu złożenia rezerwacji przez Zamawiającego. Strony dopuszczają dostawę drogą elektroniczną, o ile wybrane linie lotnicze akceptują bilet elektroniczny. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych zgodnie z obowiązującymi taryfami (cenami) określonymi przez przewoźników. Wykonawca będzie zobowiązany do wyszukania optymalnego połączenia pod względem kosztu, lub na życzenie zamawiającego również trasy i czasu trwania podróży. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać w pierwszej kolejności oferty tanich linii lotniczych, chyba, że zamawiający wyrazi inne życzenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną