„Konserwacja oświetlenia ulicznego, roboty awaryjne i odtworzeniowe infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Raszyn w latach 2020 – 2021”

Gmina Raszyn ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Raszyn
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 227 017 770 , fax. 227 017 778
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszyn
  ul. Szkolna
  05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 227 017 770, fax. 227 017 778
  REGON: 54663800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.raszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Konserwacja oświetlenia ulicznego, roboty awaryjne i odtworzeniowe infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Raszyn w latach 2020 – 2021”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, roboty odtworzeniowe infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Raszyn w latach 2020 – 2021 z podziałem na zadania: Zadanie nr. 1 – Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Raszyn: Zadanie nr 2 – Odtworzenie zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i innych zdarzeń losowych a także zużytych elementów oświetlenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną