leasing operacyjny nowych autobusów w ilości 3 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59-700 Bolesławiec,
 • Telefon/fax: tel. 756 442 300 , fax. 757 322 544
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 756 442 300, fax. 757 322 544
  REGON: 23046668610000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pks-boleslawiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  leasing operacyjny nowych autobusów w ilości 3 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny nowych autobusów w ilości 3 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. Szczegóły i istotne warunki zamówienia dostępne są na stronie internetowej www.pks-boleslawiec.pl w zakładce informacje / biuletyn informacji publicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną