Materiały stomatologiczne, ortodoncja

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-812 Poznań, Bukowska
 • Telefon/fax: tel. +48618547388 , fax. +48618547008
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.
  Bukowska 70
  60-812 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618547388, fax. +48618547008
  REGON: 30263900400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ucs.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego,

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Materiały stomatologiczne, ortodoncja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 1 - Materiały stomatologiczne 92 pozycje asortymentowe Pakiet 2 Ortodoncja 127 pozycji asortymentowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141800-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną