Modernizacja boiska sportowego na ternie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Swojskiej 6 w Poznaniu

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-592 Poznań, ul. Swojska
 • Telefon/fax: tel. 618 417 771 , fax. 618 417 771
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
  ul. Swojska 6
  60-592 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 417 771, fax. 618 417 771
  REGON: 24655700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja boiska sportowego na ternie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Swojskiej 6 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja boiska sportowego na ternie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Swojskiej 6 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, b) Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną