Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku i przebudowa hali basenowej-remont ogólnobudowlany hali basenu i montaż rekuperatora na instalacji mechanicznej.

Samorządowa Administracja Placówek ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samorządowa Administracja Placówek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 89-300 Wyrzysk, Parkowa
 • Telefon/fax: tel. 672 862 611 , fax. 672 862 611
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowa Administracja Placówek
  Parkowa 6
  89-300 Wyrzysk, woj. wielkopolskie
  tel. 672 862 611, fax. 672 862 611
  REGON: 57021835800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku i przebudowa hali basenowej-remont ogólnobudowlany hali basenu i montaż rekuperatora na instalacji mechanicznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja-remont pomieszczeń w budynku administracyjno – usługowym. I część – roboty budowlane – tynki i okładziny, posadzki roboty malarskie, stolarka drzwiowa; II część - remont ogólnobudowlany hali basenowej i montaż rekuperatora na instalacji mechanicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną