Modernizacja sieci komputerowej wraz z uruchomieniem w nowej siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia przy ul. Na Grobli 14-16 we Wrocławiu

Straż Miejska Wrocławia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Straż Miejska Wrocławia
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-001 Wrocław, ul. Gwarna
 • Telefon/fax: tel. 71 3471634, 3471630 , fax. 71 3471635
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska Wrocławia
  ul. Gwarna 5/7
  50-001 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3471634, 3471630, fax. 71 3471635
  REGON: 93102267600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smwroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sieci komputerowej wraz z uruchomieniem w nowej siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia przy ul. Na Grobli 14-16 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji i uruchomieniu sieci komputerowej w nowej siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia przy ul. Na Grobli 14-16 we Wrocławiu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32400000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną