Modernizacja systemu konfokalnego Nikon A1-R z podziałem na części: Część I: dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi: dodatkowych laserów pulsowych wraz z kontrolerem, upgrade oprogramowania sterującego do techniki FCS Część II: upgrad oprogramowania sterującegosystemem konfokalnym

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka
 • Telefon/fax: tel. 22 3433151 , fax. 22 3433333
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
  ul. Kasprzaka 44/52
  01-224 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3433151, fax. 22 3433333
  REGON: 00032604900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichf.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu konfokalnego Nikon A1-R z podziałem na części: Część I: dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi: dodatkowych laserów pulsowych wraz z kontrolerem, upgrade oprogramowania sterującego do techniki FCS Część II: upgrad oprogramowania sterującegosystemem konfokalnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu konfokalnego Nikon A1-R, o następujące elementy: • Laser diodowy o długości fali ok. 560 nm, • Laser diodowy o długości fali ok. 640 nm, • Sterownik do laserów (3 linie), • Zestaw elementów optycznych i akcesoriów (boks laserowy, zwierciadła dichroiczne, filtry fluorescencyjne – szczegóły w p. 3.1.1) niezbędnych do włączenia w/w urządzeń do posiadanej przez Zamawiającego aparatury, • Uaktualnienie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania PicoQuant SymPhoTime do najnowszej 64-bitowej wersji, służącego do akwizycji danych 1D oraz 2D i pozwalającej na analizę pomiarów przy wykorzystaniu technik FCS, FLCS, FLIM oraz FRET wraz ze stacją roboczą. • Uaktualnienie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania NIS służącego do kontroli, naboru danych i analizy danych dedykowanego za pomocą mikroskopu konfokalnego NIKON A1-R, do najnowszej wersji wraz ze stacją roboczą. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi w/w elementów do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia na terenie Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz jego instalacja, uruchomienie, przeprowadzenie testów i przeszkolenie użytkowników. Okres gwarancji wynosi min. 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38651600-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną