ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW STAŁYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZAKŁADU KARNEGO W KAMIŃSKU

Zakład Karny w Kamińsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Karny w Kamińsku
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 11-220 Górowo Iławeckie, Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 897 617 400, , fax. 89 761 70 77
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Kamińsku
  Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1
  11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 617 400, , fax. 89 761 70 77
  REGON: 32012400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW STAŁYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZAKŁADU KARNEGO W KAMIŃSKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych oraz odpadów stałych innych niż niebezpieczne z Zakładu Karnego w Kamińsku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną