Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51”

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa
 • Telefon/fax: tel. 322 960 600 , fax. 32 296 06 05
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  al. Zwycięstwa 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 322 960 600, fax. 32 296 06 05
  REGON: 27625548200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.sosnowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją na monitoring CCTV terenu zewnętrznego obiektu przy ul. Prusa 253a w Sosnowcu. W skład obiektu wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 42, Przedszkole Miejskie Nr 51, Żłobek Miejski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną