Pełnienie nadzorów inwestorskich nad robotami remontowymi w placówkach oświatowych w Dzielnicy Bemowo w 2019r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-381 Warszawa, Powstańców Śląskich
 • Telefon/fax: tel. 22 4437550, , fax. 22 3254007
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo
  Powstańców Śląskich 70
  01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4437550, , fax. 22 3254007
  REGON: 015259640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bemowo.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzorów inwestorskich nad robotami remontowymi w placówkach oświatowych w Dzielnicy Bemowo w 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzorów inwestorskich nad robotami remontowymi w placówkach oświatowych w Dzielnicy Bemowo w 2019r. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną