Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach SP ZOZ OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU - dostawa sprzętu medycznego i USG

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU ogłasza przetarg

 • Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 27-220 Mirzec, Mirzec Stary
 • Telefon/fax: tel. 41 271 30 88 , fax. 41 271 30 88
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU
  Mirzec Stary 14
  27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 271 30 88, fax. 41 271 30 88
  REGON: 29041555500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzoz-mirzec.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach SP ZOZ OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU - dostawa sprzętu medycznego i USG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 dostawa ultrasonografu i różnego rodzaju sprzętu medycznego - Ultrasonograf – 1 szt., Aparat EKG z oprogramowaniem – 1 szt., Spirometr – 1 szt., Defibrylator AED – 1 szt., Waga lekarska – 1 szt., Analizator moczu – 1 szt., Autoklaw 2 szt., Destylator elektryczny – 1 szt., Koagulator – 1 szt. Część 2 dostawa wirówki - obejmuje Wirówka– 1 kpl. Część 3 dostawa podoskopu przenośnego - 1 szt. Szczegółowe parametry wymaganego sprzętu opisano w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną