Powierzchniowe podwójne utrwalenie dróg powiatowych

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 74-300 Myślibórz, Północna
 • Telefon/fax: tel. 957470204 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
  Północna 15
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957470204, fax. -
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatmysliborski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Powierzchniowe podwójne utrwalenie dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Powierzchniowe podwójne utrwalenie drogi powiatowej nr 2144Z Reczyce – Gudzisz: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2144Z w Reczycach” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 127 w kierunku miejscowości Reczyce na długości 221mb z wyłączeniem odcinków nawierzchni na dwóch mostach: a) Wzmocnienie i wyrównanie profilu na powierzchni 400m2 mieszanką mineralno bitumiczną, b) Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsją na powierzchni 823,5 m2 c) Ścięcie zawyżonego pobocza na powierzchni 337,5 m2 Część 2: Powierzchniowe podwójne utrwalenie drogi powiatowej nr 2135Z Dębno – Cychry - Dąbroszyn: „Remont drogi powiatowej nr 2135Z w m. Krześnica” w dwóch odcinkach o łącznej długości 480 mb: a) Wyrównanie profilu na powierzchni 1225m2 mieszanką mineralno bitumiczną, b) Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsją na powierzchni 1680 m2. Część 3: Powierzchniowe podwójne utrwalenie drogi powiatowej 2151Z /Laskowo/granica powiatu – Równo – Jaromierki: „Remont drogi powiatowej nr 2151Z odcinek Równo - Lutówko” na odcinku od km 2+660 do km 3+560 o długości 900 mb: a) Wyrównanie profilu na powierzchni 1216m2 mieszanką mineralno bitumiczną, b) Remonty cząstkowe emulsją i grysem 2-5 mm na powierzchni 247,5 m2 c) Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsją na powierzchni 5000 m2 d) Ścięcie zawyżonego pobocza na powierzchni 625 m2 Część 4: Powierzchniowe podwójne utrwalenie drogi powiatowej 2111Z Ławy – Nowogródek Pomorski – Barlinek: „Remont drogi powiatowej nr 2111Z odcinek Rychnów - Barlinek” na odcinku od km 16+615 do km 16+915 o długości 300 mb: a) Remonty cząstkowe emulsją i grysem 2-5 mm na powierzchni 82,5 m2 b) Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsją na powierzchni 1650 m2 c) Ścięcie zawyżonego pobocza na powierzchni 600 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną