Przebudowa dróg gminnych - ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie

Gmina Miasto Ozorków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Ozorków
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury
 • Telefon/fax: tel. 042 7103100, 7103142 , fax. 427 103 101
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Ozorków
  ul. Wigury 1
  95-035 Ozorków, woj. łódzkie
  tel. 042 7103100, 7103142, fax. 427 103 101
  REGON: 52561300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umozorkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych - ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ulicy Orzeszkowej i ulicy Konopnickiej w Ozorkowie. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją techniczną - stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną