„PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH: GRODZISZCZE, NR 3006D KM 5+795-6+137, 342 MB; RUDNICA, NR 3006D, KM 8+434 – 9+429, 995 MB; RUDNICA, NR 3150 D, KM 0+000 – 0+944, 944 MB; RUDNICA-JEMNA, NR 3150D, KM 1+824 – 2+300, 476 MB; JEMNA-BUDZÓW, NR 3150 D, KM 3+350 – 5+628, 2278 MB, [ INTENSYWNE OPADY DESZCZU, CZERWIEC 2017 R., INTENSYWNE OPADY DESZCZU, MAJ I CZERWIEC 2018R.]” na które składają się: Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D Grodziszcze, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica, km 8+434 – 9+429, 995 mb”. Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3150D Rudnica, km 0+000 – 0+944, 944 mb; Rudnica-Jemna, km 1+824 –2+300, 476 mb; Jemna-Budzów, km 3+350 – 5+628, 2278 mb”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Daleka
 • Telefon/fax: tel. 74 81 51 657 , fax. 74 81 53 541
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 74 81 51 657, fax. 74 81 53 541
  REGON: 89072384100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp-zabkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH: GRODZISZCZE, NR 3006D KM 5+795-6+137, 342 MB; RUDNICA, NR 3006D, KM 8+434 – 9+429, 995 MB; RUDNICA, NR 3150 D, KM 0+000 – 0+944, 944 MB; RUDNICA-JEMNA, NR 3150D, KM 1+824 – 2+300, 476 MB; JEMNA-BUDZÓW, NR 3150 D, KM 3+350 – 5+628, 2278 MB, [ INTENSYWNE OPADY DESZCZU, CZERWIEC 2017 R., INTENSYWNE OPADY DESZCZU, MAJ I CZERWIEC 2018R.]” na które składają się: Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D Grodziszcze, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica, km 8+434 – 9+429, 995 mb”. Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3150D Rudnica, km 0+000 – 0+944, 944 mb; Rudnica-Jemna, km 1+824 –2+300, 476 mb; Jemna-Budzów, km 3+350 – 5+628, 2278 mb”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. ZADANIE NR 1 "Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3006D Grodziszcze, km 5+795– 6+137, 342 mb; Rudnica, km 8+434 – 9+429, 995 mb . Zakres robót obejmuje: • frezowanie istniejących warstw bitumicznych • ścinanie istniejących poboczy • wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy drogi • wykonanie podbudowy w miejscach poszerzeń jezdni • wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów • wykonanie nawierzchni zjazdów • wykonanie odmulenia istniejących przepustów pod koroną drogi • wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego • wykonanie nowych poboczy • wykonanie chodnika 2. ZADANIE NR 2 "Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3150D Rudnica, km 0+000 – 0+944, 944 mb; Rudnica- Jemna, km 1+824 –2+300, 476 mb; Jemna - Budzów, km 3+350 – 5+628, 2278 mb. Zakres robót obejmuje: • frezowanie istniejących warstw bitumicznych • ścinanie istniejących poboczy • wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy drogi • wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów • wykonanie nowych przepustów pod zjazdami • wykonanie nawierzchni zjazdów • wykonanie oczyszczenia, profilacji i odtworzenia istniejących rowów przydrożnych • wykonanie odmulenia istniejących przepustów pod zjazdami • wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego • wykonanie nowych poboczy • obsianie skarp rowów mieszanką traw na warstwie ziemi urodzajnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną