Przebudowa drogi gminnej ulicy Polesie I etap. Wykonanie chodnika na odcinku od km 0+390 do km 0+583,28 strona prawa

Gmina Miasto Lubartów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Lubartów
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 818 552 273 , fax. 818 552 016
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lubartów
  ul. Jana Pawła II 12
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 552 273, fax. 818 552 016
  REGON: 43101938800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ulicy Polesie I etap. Wykonanie chodnika na odcinku od km 0+390 do km 0+583,28 strona prawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej ulicy Polesie I etap. Wykonanie chodnika na odcinku od km 0+390 do km 0+583,28 strona prawa. Opis: - wykonanie robót rozbiórkowych, - wykonanie robót ziemnych, - ustawienie krawężnika -ustawienie obrzeży betonowych - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej - roboty wykończeniowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną